Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 18 2015

3559 f57a 390
Reposted frombruh bruh viakarr4mba karr4mba
solovely
solovely
0074 3376 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakarr4mba karr4mba
solovely
8895 b8bb 390
Reposted fromAstalka Astalka viakarr4mba karr4mba
solovely
0943 80d1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadusz dusz
solovely
2646 864d 390
Reposted fromporsche porsche viadusz dusz
solovely

shakhista:

Emilia Clarke

4767 015f 390

Arthur Gosse, Yuri Pleskun & Marlon Teixeira

Reposted fromerial erial viajointskurwysyn jointskurwysyn

April 16 2015

solovely
4739 b74f 390
Reposted fromAng3ll Ang3ll viaszydera szydera
solovely
0585 9be9 390
Janusz Korczak
solovely
Bywa, że człowiek makabrycznie „bawi się” myślą o samobójstwie. Jest takie zdanie Emila Ciorana: gdyby nie to, że w każdej chwili mogę popełnić samobójstwo, dawno bym się zabił. Ta myśl daje poczucie, że jest jakieś wyjście. W depresji istnienie jest tak strasznym cierpieniem, że lęk przed śmiercią bywa znieczulony. Nieistnienie wydaje się luksusem wobec istnienia.
http://polska.newsweek.pl/depresja-mysli-samobojcze-tomasza-jastruna-newsweek-pl,artykuly,346251,1.html
solovely
'Kochaj tę dziewczynę, kretynie, kochaj ją, bo być może ona nauczy cię kochać życie.'

— Lolita Pille 'Hell'
Reposted fromMyTinySilentSoul MyTinySilentSoul viaszydera szydera
solovely
9407 f72e 390
3539 b9bd 390
Reposted frompheebs pheebs viakarr4mba karr4mba
solovely
Stosowanie wulgaryzmów to sztuka. Jeśli robisz to za często, staje się nudne. A jeśli w ogóle z tego rezygnujesz, to coś cię omija.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viakarr4mba karr4mba
solovely
0818 92d5 390
Reposted fromfoina foina viakarr4mba karr4mba
solovely
0508 47da 390
solovely
solovely
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viakarr4mba karr4mba
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl